Ειδήσεις

Στο «Α. Τρίτσης» το «πακέτο» έργων βελτίωσης αγροτικής οδοποιίας σε μήκος 24 χλμ ύψους 3 εκατ. Ευρω

altΜια πολύ σημαντική επιτυχία είχε η Διοίκηση του Δήμου Μουζακίου, καθώς η αρμόδια Επιτροπή έργων του αυτοδιοικητικού προγράμματος «Α.Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών, προχώρησε στην ένταξη του μεγάλου «πακέτου παρεμβάσεων» για τη βελτίωση της αγροτικής Οδοποιίας στο Δήμο Μουζακίου, ύψους 3.000.000 ευρώ.
Πρόκειται για εκτεταμένες εργασίες αναβάθμισης του δικτύου αγροτικών δρόμων του Δήμου σε συνολικό μήκος 24 χιλιομέτρων, που γίνονται πρώτη φορά στα χρονικά της περιοχής μας.

Η εν λόγω απόφαση ένταξης, είναιαπόρροια άριστης συνεργασίας που έχει αναπτύξει ο Δήμαρχος κ. Θεοφάνης Στάθης με την ηγεσία του ΥΠ.ΕΣ. και στην προκειμένη περίπτωση με τον Αναπλ. Υπουργό κ. Στέλιο Πέτσα.
Βασικοί συντελεστές ήταν βέβαια και τα στελέχη της Τεχνικής Υπηρεσίας με την άρτια προετοιμασία του τεχνικού φακέλου του μεγάλου έργου, ο οποίος είχε κατατεθεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής του Υπουργείου Εσωτερικών (ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ) – Πρόγραμμα «Α.Τρίτσης».

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Δ. ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Δ. Μουζακίου κ. Θεοφάνης Στάθης επισήμανε:«Έμπρακτα είναι τα αποτελέσματα της συνεχούς προσπάθειας της Δημοτικής αρχής να εξασφαλίσει πόρους για την εκτέλεση όσο το δυνατόν πιο γρήγορα μεγάλων έργων που μπορούν να συμβάλλουν καθοριστικά στην ανάταξη και περαιτέρω ανάπτυξη της παραγωγικής διαδικασίας στην περιοχή μας η οποία υπέστη καίρια πλήγματα την τελευταία διετία από απανωτές κρίσεις (πανδημία, «Ιανός», ακρίβεια) και επαναλαμβανόμενα ακραία καιρικά φαινόμενα. Η απόφαση ένταξης του μεγάλου «πακέτου» παρεμβάσεων που έχει τίτλο: «Βελτίωση Αγροτικής Οδοποιίας Δήμου Μουζακίου», δικαιώνει τις διεκδικητικές προσπάθειές μας και το κυριότερο, δρομολογεί άμεσα τις διαδικασίες υλοποίησης, επιφέροντας πολύ σύντομα πολλαπλά οφέλη για τους αγρότες μας, αφού επιτυγχάνεται η αισθητή βελτίωση και αναβάθμιση των υφιστάμενων οδών πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις του Δήμου. Βασικότερο όφελοςθα είναι η μείωση του κόστους μεταφοράς υλικών, καλλιεργητικών μέσων και προϊόντων, αφού τα γεωργικά μηχανήματα και οχήματα θα φτάνουν πολύ εύκολα και πιο γρήγορα στους προορισμούς τους. Όλοι γνωρίζουμε άλλωστε ότι η ασφαλής και γρήγορη προσπελασιμότητα, από και προς τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, αποτελεί σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα που τις καθιστά περισσότερο ανταγωνιστικές και προσοδοφόρεςγια τους παραγωγούς. Είμαστε αποφασισμένοι να «τρέξουμε» όσο γίνεται πιο γρήγορα τις απαιτούμενες διαδικασίες δημοπράτησης και υλοποίησης των παραπάνω εργασιών. Νιώθω ιδιαίτερη ικανοποίηση που οι μεγάλες προσπάθειές μας για την τοπική ανάπτυξη έχουνσυνεχώς απτά αποτελέσματα. Ο Δήμος Μουζακίου δικαιούται και αξίζει ένα καλύτερο αύριο και γι’ αυτό αγωνιζόμαστε κάθε μέρα».

ΤΟ ΕΡΓΟ
Οι προς εκτέλεση εργασίες/επεμβάσεις για την βελτίωση της βατότητας των υφιστάμενων αγροτικών δρόμων είναι οι παρακάτω:
• Εργασίες διάστρωσης και συμπύκνωσης υφισταμένων στρώσεων οδοστρωσίας από θραυστά αδρανή σε συνδυασμό με νέα επίλεκτα θραυστά αδρανή υλικά λατομείου Κατηγορίας Ε4 πάχους 30εκ., προκειμένου να ενταχθούν στην νέα διατομή της οδού ως στρώση υπόβασης με την ενσωμάτωση προσθέτων υλικών.
• Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 10 εκ. από θραυστά υλικά λατομείου
• Βάση οδοστρωσίας ΠΤΠ Ο-155 από θραυστά υλικά λατομείου σε μία στρώση πάχους 10εκ.
• Δημιουργία μικρών τεχνικών προσπέλαση αρδευτικών καναλιών με προκατασκευασμένες τσιμεντοσωλήνες και διαβάσεων για την είσοδο σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις στα σημεία που απαιτείται κατά μήκος και εγκάρσια των προς βελτίωση αγροτικών οδών.
• Εργασίες ασφαλτόστρωσης δρόμων, με εφαρμογή ασφαλτικής προεπάλειψης σε όλη την περιοχή και τοποθέτηση ασφαλτοτάπητα κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 5cm, με χρήση κοινής ασφάλτου σε μέσου πλάτους 5,50μέτρων.
• Κατασκευή τσιμεντόστρωσης δρόμων μέσου πλάτους 4 μέτρων.
• Δημιουργία οριζόντιας σήμανσης του οδοστρώματος.
Οι περιοχές μελέτης οριοθετούνται σε αγροτικές περιοχές που βρίσκονται εκτός σχεδίου οικισμών και εντός των ορίων του Δήμου Μουζακίου.

 ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΝΑΝΤΕΡΟΥ
1. Αγροτική οδός μήκους 800 μέτρων στη θέση «Λωρίδες» (1).
2. Αγροτική οδός μήκους 900,00 μέτρων, στη θέση «Λωρίδες» (2). Σε όλο το μήκος των δρόμων θα πραγματοποιηθεί ασφαλτόστρωση πλάτους 5,50μέτρων.

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ
Αγροτική οδός μήκους 1.350 μέτρων, στη θέση «Φλέβες». Σε όλο το μήκος του δρόμου θα πραγματοποιηθεί ασφαλτόστρωση πλάτους 5,50μέτρων.

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΑΣ
1. Αγροτική οδός μήκους 1.760 μέτρων, στη θέση «Αγία Ελένη».
2. Αγροτική οδός μήκους 1390 μέτρων, στη θέση «Αυλάκι». Σε όλο το μήκος των δρόμων θα πραγματοποιηθεί ασφαλτόστρωση πλάτους 5,50μέτρων.

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΑΝΕΑΣ-ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΦΑΝΑΡΙΟΥ (ΚΟΜΠΕΛΟΣ)
Αγροτική οδός μήκους 4.800 μέτρων, στη θέση «Μαντένια». Σε όλο το μήκος του δρόμου θα πραγματοποιηθεί ασφαλτόστρωση πλάτους 5,50μέτρων.

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΙΖΟΒΟΥΝΙΟΥ
Αγροτική οδός μήκους 1.180 μέτρων, στη θέση «Αμμούδες». Σε όλο το μήκος των δρόμου θα πραγματοποιηθεί εργασία επίχωσης με επίλεκτα θραυστά αδρανή υλικά λατομείου Κατηγορίας Ε4 , πάχους 30 cm.

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΓΟΥΛΙΤΣΑΣ
Αγροτική οδός μήκους 1.970 μέτρων, στη θέση «Παρασπόρια-Παναγία Μπρίπη». Σε όλο το μήκος του δρόμου θα πραγματοποιηθεί ασφαλτόστρωση πλάτους 5,50μέτρων.

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΙΟΥ-ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΛΗΝΟΠΥΡΓΟΥ
Αγροτική οδός μήκους 2980 μέτρων, στη θέση «Μαυρομμάτι-Ζωγραφία». Σε όλο το μήκος του δρόμου θα πραγματοποιηθεί ασφαλτόστρωση πλάτους 5,50μέτρων.Στο πρώτο τμήμα του δρόμου μήκους 760,00 μέτρων θα πραγματοποιηθεί ανακατασκευή της υφιστάμενης οδοστρωσίας.

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΥΡΓΟΥ ΙΘΩΜΗΣ
1. Αγροτική οδός μήκους 170μέτρων, στη θέση «Σκαμιές» (1).
2. Αγροτική οδός μήκους 200 μέτρων, στη θέση «Σκαμιές» (2).
3. Αγροτική οδός μήκους 350 μέτρων, στη θέση «Πλάτανος Χούτου».
Σε όλο το μήκος των δρόμων θα πραγματοποιηθεί εργασία επίχωσης με επίλεκτα θραυστά αδρανή υλικά λατομείου Κατηγορίας Ε4, πάχους 30 cm.
4. Αγροτική οδός μήκους 340 μέτρων, στη θέση «Τσιαγκλή». Σε όλο το μήκος του δρόμου θα πραγματοποιηθεί ασφαλτόστρωση πλάτους 5,50μέτρων.

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΝΑΛΙΩΝ
1. Αγροτική οδός μήκους 380 μέτρων, στη θέση «Λυγαριές» (1). Σε όλο το μήκος του δρόμου θα πραγματοποιηθεί ασφαλτόστρωση πλάτους 4 μέτρων.
2. Αγροτική οδός μήκους 450 μέτρων, στη θέση «Λυγαριές» (2). Σε όλο το μήκος του δρόμου θα πραγματοποιηθεί ασφαλτόστρωση πλάτους 5 μέτρων.

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΖΑΡΙΝΑΣ
1. Αγροτική οδός μήκους 380 μέτρων, στη θέση «Χασιώτικα».
2. Αγροτική οδός μήκους 1225 μέτρων, στη θέση «Παλαιοχώρια». Σε όλο το μήκος των δρόμων θα πραγματοποιηθεί ασφαλτόστρωση πλάτους 5,50μέτρων.

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΕΛΑΝΘΗΣ
1. Αγροτική οδός μήκους 880 μέτρων, στη θέση «Αμπέλια». Σε όλο το μήκος του δρόμου θα πραγματοποιηθεί ασφαλτόστρωση πλάτους 4,50μέτρων.
2. Αγροτική οδός μήκους 300 μέτρων, στη θέση «Λιθαράκια». Σε όλο το μήκος του δρόμου θα πραγματοποιηθεί εργασία επίχωσης με επίλεκτα θραυστά αδρανή υλικά λατομείου Κατηγορίας Ε4, πάχους 30 cm

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΚΟΤΡΥΠΑΣ
1. Αγροτική οδός μήκους 323 μέτρων, στη θέση «Σπάθες» (1).
2. Αγροτική οδός μήκους 115 μέτρων, στη θέση «Σπάθες» (2). Σε όλο το μήκος των δρόμων θα πραγματοποιηθεί τσιμεντόστρωση μέσου πλάτους 4 μέτρων.

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΑΤΣΟΥΝΙΑΣ
1. Αγροτική οδός μήκους 890μέτρων, στη θέση «Κουμπαρέικα». Σε όλο το μήκος του δρόμου θα πραγματοποιηθεί τσιμεντόστρωση μέσου πλάτους 4,50μέτρων.
2. Αγροτική οδός μήκους 280 μέτρων, στη θέση «Αγία Παρασκευή - Αμπέλια». Σε όλο το μήκος του δρόμου θα πραγματοποιηθεί τσιμεντόστρωση μέσου πλάτους 4 μέτρων.
3. Αγροτική οδός μήκους 250 μέτρων, στη θέση «Αγία Παρασκευή». Σε όλο το μήκος του δρόμου θα πραγματοποιηθεί τσιμεντόστρωση μέσου πλάτους 4 μέτρων.
4. Αγροτική οδός μήκους 270 μέτρων, στη θέση «Ράχη» (1). Σε όλο το μήκος του δρόμου θα πραγματοποιηθεί ασφαλτόστρωση πλάτους 4,50μέτρων.
5. Αγροτική οδός μήκους 100 μέτρων, στη θέση «Ράχη» (2). Σε όλο το μήκος του δρόμου θα πραγματοποιηθεί τσιμεντόστρωση μέσου πλάτους 4 μέτρων.
Το συνολικό μήκος των υπό μελέτη οδών είναι 24.033 μέτρα

Αναλυτικά :
• Σε μήκος 19.875 m θα πραγματοποιηθεί ασφαλτόστρωση.
• Σε μήκος 2.200 m θα πραγματοποιηθεί εργασία επίχωσης με επίλεκτα θραυστά αδρανή υλικά λατομείου Κατηγορίας Ε4, πάχους 30 cm.
• Σε μήκος 1.958 m θα πραγματοποιηθεί τσιμεντόστρωση μέσου πλάτους 4 μέτρων.

Απόψεις

Not id article

Σαν Σήμερα

Ανατ.: 05.49
Δύση: 19.07
Σελήνη
9 ημερών
1566
Ο Πιαλή Πασάς με 10.000 άνδρες εκδιώκει τους και Γενουάτες καταλαμβάνει την Χίο.
1821
Ο Πρόκριτος Κων. Λαχανάς κηρύσσει την Επανάσταση στην Σάμο, υψώνοντας την Σημαία της Επαναστάσεως στην πόλη Βαθύ.
1822
Οι Τούρκοι απαγχονίζουν στην Αδριανούπολη τον πρώην Οικουμενικό Πατριάρχη Κύριλλο και άλλους κληρικούς και λαϊκούς.
1897
Σημειώνεται η μοναδική Ελληνική νίκη, στην περιοχή Βελεστίνου, κατά τον ατυχή Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897.
1941
Ο Ελληνικός Στρατός εκκενώνει την Ερσέκα και την Χειμάρρα.
Οι Γερμανοί καταλαμβάνουν την Κατερίνη και τα Γρεβενά.
1944
Φονεύεται από αντάρτες του ΕΛΑΣ ο Σχης Δημήτριος Ψαρρός και πολλοί αιχμαλωτισθέντες συμπολεμιστές του.
1956
Κύπριοι αγωνιστές της ΕΟΚΑ ανατινάζουν δύο δεξαμενές πετρελαίου στην Λευκωσία.

Πρωτοσέλιδα

Ανέκδοτο

Η μύγα!

Δυο ψεύτες κάνουν διαγωνισμό στο ποιος θα πει το μεγαλύτερο ψέμα.
Λέει ο πρώτος δείχνοντας το καμπαναριό:
- "Βλέπεις μια μύγα πάνω στην καμπάνα;"
Κι ο δεύτερος:
- "Εγώ δε βλέπω τη μύγα αλλά ακούω τα βήματα της!!"