altΣε μία νέα αποχή, με ξεκάθαρο ψηφιακό αποτύπωμα, φιλοδοξεί να περάσει ο Δήμος Παλαμά, κάνοντας τις επιβαλλόμενες και στοχευόμενες κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση.
 
Το νέο σημαντικό βήμα είναι η έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή, μελέτης ψηφιακού μετασχηματισμού, με προϋπολογισμό 470.000. ευρώ. 
Η μελέτη που εγκρίθηκε σκιαγραφεί τις ανάγκες του Δήμου, προτείνοντας τις ιδανικότερες ψηφιακές λύσεις και θα υποβληθεί στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ψηφιακός μετασχηματισμός των ΟΤΑ». 
Σημειώνεται ότι για το ύψος της πρότασης ισχύουν πληθυσμιακά κριτήρια, που στην περίπτωση του Δήμου Παλαμά το χρηματοδοτικό «ταβάνι» είναι τα 470.000 ευρώ.
Ο Δήμος Παλαμά, μέσω της συγκεκριμένης πρότασης, επιχειρεί να αξιοποιήσει τις  μεγάλες
δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία, βάζοντας σημαντικούς στόχους όπως:
•Εξοικονόμηση ενέργειας, μείωση δημοτικών τελών και μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος δημοτικών κτιρίων.
• Βελτίωση Εξυπηρέτησης Πολιτών,
• Βελτίωση ποιότητας ζωής
• Ενίσχυση τοπικής δημοκρατίας και διαβούλευσης και διαφάνειας
• Ενίσχυση ψηφιακών υποδομών.
Για τις εννέα δράσεις που θα δώσουν τα προσδοκώμενα αποτελέσματα και περιγράφονται στην μελέτη, ελήφθησαν υπόψη ο ευρύτερος σχεδιασμός του Δήμου, η διαλειτουργικότητα με τα ήδη υπάρχοντα ψηφιακά συστήματα και η συνάφεια με τα όσα προβλέπει η πρόσκληση.
 
Αναλυτικότερα:
1. Οργάνωση γραφείου κίνησης και διαχείριση δημοτικού στόλου οχημάτων
Μέσω τεσσάρων εφαρμογών θα επιχειρηθεί η τηλεματική διαχείριση του στόλου των οχημάτων, η καταγραφή συμβάντων κατά της διάρκεια της αποκομιδής απορριμμάτων(σπασμένοι κάδοι, ανάγκη πλυσίματος των κάδων, ογκώδη αντικείμενα κ.λπ)  η συνεχής ενημέρωση για τα δρομολόγια και η διασύνδεση των οχημάτων με σύστημα CANBus για την διάγνωση βλαβών και προβλημάτων κίνησης.
 
2 Πλατφόρμα διαχείρισης παιδικών  σταθμών, ενημέρωσης γονέων με  smart εφαρμογή
Με την συγκεκριμένη διαδικτυακή εφαρμογή θα υπάρχει δυνατότητα για ολοκληρωμένη, και αποτελεσματική αξιολόγηση των αιτήσεων των δημοτών προς τις δημοτικές δομές φιλοξενίας βρεφών και παιδιών, με απόλυτα αντικειμενικά κριτήρια. Παράλληλα θα υπάρχει εικόνα για τομείς όπως η παρουσία παιδιών και εργαζομένων, τα τροφεία κ.λπ. Επίσης θα δίνεται δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης των γονέων.
 
3 Σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης  εγγράφων και ψηφιακών υπογραφών
Προβλέπεται η προμήθεια ενός πληροφοριακού συστήματος αποθετηρίου εγγράφων. Ουσιαστικά θα αρχειοθετούνται ηλεκτρονικά  όλα τα έγγραφα που αφορούν στο Δήμο, είτε αφορούν αποφάσεις οργάνων, είτε εσωτερική αλληλογραφία, είτε άλλες διοικητικές πράξεις. Το βασικότερο όμως είναι ότι θα μπορούν να αναζητηθούν εύκολα με την χρήση φίλτρων.
 
4 Σύστημα έξυπνης άρδευσης
Προβλέπεται η προμήθεια και τοποθέτηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος έξυπνης άρδευσης(λογισμικό και εξοπλισμός) για τα αρδευτικά δίκτυα  του Δήμου Παλαμά. Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό ψηφιακό εργαλείο που θα βοηθήσει πρώτα απ’ όλα τον αγροτικό κόσμο, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην μείωση του ενεργειακού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος.
Θα δίνει την δυνατότητα ορθολογικού και δίκαιου αρδευτικού σχεδιασμού, με πλήρη παρακολούθηση του δικτύου, με απομακρυσμένη διαχείριση των αντλιοστασίων, με καθοδήγηση για το πότε απαιτείται να ποτιστούν οι καλλιέργειες, με πληροφορίες για καιρικές συνθήκες και υγρασία και σημαντικά στοιχεία που θα μπορούν να αξιοποιήσουν οι παραγωγοί.  
Με αυτό τον τρόπο μειώνεται η υπεράρδευση, εξοικονομείται νερό και ηλεκτρική ενέργεια και βελτιστοποιείται η απόδοση των καλλιεργειών. Παράλληλα επέρχεται και μείωση των τελών άρδευσης.
 
5 Ψηφιοποίηση τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς
Θα επιχειρηθεί η παραγωγή, ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και απόθεση του πολιτιστικού υλικού του Δήμου, σύμφωνα με τις διεθνείς καλές πρακτικές και προδιαγραφές. Το υλικό που θα συγκεντρωθεί θα διατίθεται μέσω πλατφόρμας διαδικτυακών υπηρεσιών, συμβάλλοντας στην διάδοση του πολιτισμού και της τοπικής κουλτούρας και προβάλλοντας τον Δήμο και την ευρύτερη περιοχή.
 
6 Ηλεκτρονικό σύστημα διαβούλευσης προϋπολογισμού, τεχνικού  προγράμματος
Πρόκειται για μια διαδικτυακή εφαρμογή που αυξάνει την επικοινωνιακή δυνατότητα μεταξύ Δήμου και δημοτών, δίνοντας την ευχέρεια για πραγματοποίηση διαδικτυακών διαβουλεύσεων με τους πολίτες. 
 
7 Ηλεκτρονικό σύστημα διαβούλευσης κανονιστικών αποφάσεων
Μία ακόμα διαδικτυακή εφαρμογή που απευθύνεται κυρίως σε όργανα και υπηρεσίες του Δήμου. Στοχεύειστην διευκόλυνση της οργάνωσης μιας συνεδρίασης, του ορισμού των θεμάτων και της σειράς με την οποία θα συζητηθούν τα θέματα. Παράλληλα δίνει δυνατότητα άμεσης ανάσυρσης αποφάσεων που έχουν ληφθεί μέσω προηγμένου συστήματος αναζήτησης. 
 
8 Υλοποίηση δημόσιων δεικτών μέτρησης σύμφωνα με το ISO 37122, προσαρμοσμένο στις ελληνικές συνθήκες
Η εφαρμογή αφορά την καταγραφή και άντληση μετρήσεων απόδοσης από προκαθορισμένες πηγές με συγκεκριμένη περιοδικότητα. Η εισαγωγή των δεδομένων γίνεται είτε χειροκίνητα από τον χειριστή της , είτε από διασύνδεση με σχετικό πληροφοριακό σύστημα. Θα υποστηρίζει  δείκτες εισροών-εκροών, θα έχει δυνατότητα σύνδεσης με χρηματοδοτούμενα προγράμματα και δημιουργία αναφορών αποτελεσμάτων σε σχέση με τους αντίστοιχούς δείκτες.
 
9 Ηλεκτρονική τιμολόγηση
 
Το σύστημα ηλεκτρονικής τιμολόγησης αποτελεί προϋπόθεση για τους ΟΤΑ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία στο πλαίσιο εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων
Σχολιάζοντας την έγκριση της μελέτης ο δήμαρχος Παλαμά κ. Γιώργος Σακελλαρίου, ανέφερε πως η δημοτική αρχή, με σταθερά και μελετημένα βήματα εκσυγχρονίζει και εισάγει τον Δήμο  στην νέα ψηφιακή εποχή. 
Με γνώμονα την βελτίωση της ζωής των δημοτών, την ενίσχυση της διαφάνειας, την δημιουργία ευκαιριών για τις επιχειρήσεις, την στήριξη του αγροτικού κόσμου με καινοτόμες δράσεις, την  ενίσχυση της λειτουργικότητας και τον εκσυγχρονισμό των δομών και υπηρεσιών του Δήμου, καταθέτουμε μία πρόταση που δίνει απαντήσεις σε πραγματικά προβλήματα.
Είναι, κατέληξε, ένα ακόμη μεγάλο εγχείρημα, που έχει όλες τις προϋποθέσεις να υλοποιηθεί αλλάζοντας ριζικά την εικόνα του Δήμου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Πρόγραμμα επισκέψεων
του Κώστα Τσιάρα


Ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης και Υποψήφιος Βουλευτής Καρδίτσας της ΝΔ κ. Κώστας Τσιάρας, θα επισκεφθεί τις κάτωθι Τ.Κ.
του Νομού μας:

Παρασκευή 02 – 06 – 2023
Ώρα: 19:30 μ.μ.
Νεοχώρι (Καφενείο: Μάργαρη Αγλαΐα)
Ώρα: 20:30 μ.μ.
Μορφοβούνι (Καφενείο: Τουλιά Ηλία)

Τρίτη 06 – 06 – 2023
Ώρα: 19:30
Λεοντάρι (Καφενείο: Ευθυμίου Χριστίνας)
Ώρα: 20:30
Καλλίθηρο (Καφενείο: Κολοκύθα Ευάγγελου)

Πρόγραμμα επισκέψεων του Γιώργου Κωτσού

Ο Υποψήφιος Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Νομού Καρδίτσας κ. Γιώργος Κωτσός θα επισκεφτεί τις κάτωθι Τοπικές Κοινότητες του Νομού Καρδίτσας:

Σάββατο 3/6: 

19.00 Τοπική Κοινότητα Αμπελικού Καφενείο κ. Μπαλάφας
20.00 Τοπική Κοινότητα Καλλιθήρου Καφενείο κ. Κολοκύθας
21.00 Τοπική Κοινότητα Ραχούλας Καφενείο κ. Λιανός
 
Κυριακή 4/6: 
12.00 Τοπική Κοινότητα Καταφυγίου Καφενείο κ. Φράγκος
19.00 Τοπική Κοινότητα Λεονταρίου Καφενείο κ. Ευθυμίου
20.00 Τοπική Κοινότηα Ανάβρας Στα καφενεία του χωριού
21.00 Τοπική Κοινότητα Δαφνοσπηλιάς -

 

Πρόγραμμα επισκέψεων του Αριστοτέλη Σπάνια

Ο  υποψήφιος Βουλευτής
της Νέας Δημοκρατίας Αριστοτέλης Σπάνιας θα επισκεφτεί τις κάτωθι
Τοπικές Κοινότητες
του Νομού Καρδίτσας:

Παρασκευή 2-6
Πρωί
11:00 Δρακότρυπα
11:30 Βατσουνιά
12:00 Πορτή

Απόγευμα
19:00 Μουζάκι (ΔΕΕΠ-ΔΗΜ.Τ.Ο)

Σάββατο 3-6
11:00 Καταφύγι
11:30 Ραχούλα
12:00 Καστανιά
12:30 Μούχα
13:00 Καρίτσα

Απόγευμα
19:00 Νεοχώρι
19:30 Φυλακτή
20:00 Κρυονέρι
20:30 Μεσενικόλα
21:00 Μορφοβούνι

Κυριακή 4-6
Πρωί
10:30 Ρεντίνα
11:00 Λουτροπηγή
11:30 Αηδονοχώρι
12:00 Κέδρο

Απόγευμα
19:00 Ασημοχώρι
10:30 Λιοντάρι
20:00 Αχλαδιά
20:30 Ανάβρα

Τρίτη 6-6
Πρωί
11:30 Ερμήτσι
12:00 Μελισσοχώρι
12:30 Πτελοπούλα

Απόγευμα
19:00 Μαυρομμάτι
19:30 Ελληνόπυργος
20:00 Άγιος Ακάκιος
20:30 Πύργος Ιθώμης
21:00 Καππά

Ζώδια Προβλέψεις

Απόψεις

Not id article

Σαν Σήμερα

Ανατ.: 05.01
Δύση: 19.51
Πανσέληνος
323 π.Χ.
Ο Μέγας Αλέξανδρος ασθενεί αιφνιδίως στην Βαβυλώνα.
1397
Ο Γιακούπ πασάς καταλαμβάνει το Άργος και το Λεοντάρι.
1789
Ο Λάμπρος Κατσώνης νικά τον τουρκικό στόλο έξω από την Τήνο.
1821
Σφαγές Ελλήνων σε Σμύρνη και Μοσχονήσια από τους Τούρκους.
1824
Οι οπλαρχηγοί Τσόγκας και Ράγκος επιτίθενται κατά της Σκουληκαριάς Άρτας.
1906
Φονεύεται στις φυλακές Μοναστηρίου ο Μακεδονομάχος Φ. Σερόνης.
1941
Οι Γερμανοί εισέρχονται στην Κάνδανο Χανίων και ανασκάπτουν το χωριό εκ θεμελίων.
1942
Τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής εκτελούν στο χωριό Γάζι του Ηρακλείου 62 προκρίτους της πόλεως Ηρακλείου.

Πρωτοσέλιδα

Ανέκδοτο

Η μύγα!

Δυο ψεύτες κάνουν διαγωνισμό στο ποιος θα πει το μεγαλύτερο ψέμα.
Λέει ο πρώτος δείχνοντας το καμπαναριό:
- "Βλέπεις μια μύγα πάνω στην καμπάνα;"
Κι ο δεύτερος:
- "Εγώ δε βλέπω τη μύγα αλλά ακούω τα βήματα της!!"